เรียนภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เริ่มต้นปีใหม่ ปรับรูปแบบการสอน Singing Class


เริ่มต้นปีใหม่ด้วยข่าวดีสำหรับชาวบอสโตเนี่ยนทุกท่านค่ะ ตอนนี้ทางโรงเรียนฯได้มีการปรับรูปแบบการสอน Singing Class ใหม่ โดย เริ่มต้นตั้งแต่ มกราคม 2556 นี้เป็นต้นไป ทาง

โรงเรียนฯได้เพิ่มความหลากหลายของคลาสที่สอนโดยคุณครูสา จากแต่เดิมที่มีแต่ Singing Class ซึ่งตอนนี้ได้เพิ่มไปเป็น:
     1. Acting Class
     2. DIY Class
     3. Art Class
     4. Singing Class
โดยทางโรงเรียนฯได้เพิ่มคลาสทั้ง 4 แบบนี้ว่า 'Performance Class' ซึ่งชาวบอสโตเนี่ยนทุกท่านสามารถจองเพื่อเข้าเรียนคลาสทั้งหมดนี้ได้ที่ GR Counter ตามปกตินะคะ อ้อ....ที่

สำคัญคือ ในแต่ละวันจะมีหัวข้อที่ไม่ซ้ำกันและกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังจะเปลี่ยนทุกๆเดือนอีกด้วยค่ะ ขอให้ทุกท่าน Enjoy Studying นะคะ  Have a Lovely Day Everyone.


Let's start the New Year with great news for all Bostonians.  As of January 2013, Boston Bright has upgraded the singing class to add more variety of

classes as follow:

     1. Acting Class
     2. DIY Class
     3. Art Class
     4. Singing Class
You can find all of these classes under the class topic called 'Performance Class' on our Schedule Board.  To join these classes, all you need to do is

just book the class at the GR Counter as normal and that's all!!  By the way, all of the classes will not be the same on each day and the topic of each

classes will also be changed on each month just to give you even more fun and more variety of English learning experience.  Hope you enjoy your study!!  Have a Lovely Day Everyone.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น